Ultradźwięki

Ultradźwiękami nazywamy drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę progu słyszalności ucha ludzkiego. Dotyczy to częstotliwości drgań powyżej 20kHz. Dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego składają się z drgań mieszczących się w granicach od 16Hz do 20 000 Hz (20 kHz =2 MHz ). Drgania o częstotliwości większej niż 20 kHz to ultradźwięki, a mniejsze niż 16 Hz to infradźwięki.

Działanie mechaniczne:

Istotą rolą jest mikromasaż tkanki( drgania UD nadają cząstkom ruch z przyspieszeniem i szybkością o zmieniającym się cyklicznie kierunku). Jest on efektem zmian ciśnienia w tkance na przebiegu fali ultradźwiękowej oraz wibrowania akustycznego cząsteczek wokół własnej osi. Skutkiem takiego działania jest pobudzenie wewnątrzkomórkowej przemiany materii i przyspieszenie zjawiska osmozy w tkankach. Energia UD w dawkach leczniczych nie jest rejestrowana przez receptory nerwowe ponieważ ustrój ludzki nie dysponuje receptorami wrażliwymi na UD. Jest to cecha różniąca UD od innych postaci energii mechanicznych.

Działanie termiczne:

Jest on konsekwencją działania mechanicznego, gdyż na skutek drgań dochodzi do wytworzenia ciepła w tkankach. Fizjologiczną odpowiedzią na podwyższenie temperatury w tkance są zmiany w przepływie krwi, wzrost aktywności enzymatycznej tkanki, zmiany w przewodnictwie nerwowym, podwyższenie progu bólowego, wzrost rozciągliwości kolagenu oraz zmiana napięcia mięśniowego. Miejscem szczególnie dużej absorpcji UD jest granica tkanki miękkiej i kości oraz sama kość. Stwierdzono, że UD najsilniej nagrzewają okostną i kość ze wszystkich energii absorbowanych wewnątrz tkanek i jest w stanie wybiórczo podnieść temperaturę okostnej i dostępnych dla niej powierzchni stawowych.

Działanie fizykochemiczne:

Skutkiem tego działania są zmiany strukturalne białek. Reakcje chemiczne polegają w większości na procesach utleniania (rozpad cząsteczki wody), których szybkość wzrasta w polu nadźwiękawianym. Działanie fali ultradźwiękowej nasila dysocjację elektrolityczną, zwiększa się przewodność elektryczna i ma wpływ na potencjał błony komórkowej a pH tkanki przesuwa się w kierunku zasadowym. Do działania fizykochemicznego ultradźwięków można zaliczyć również zjawisko kawitacji (przemiana z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia)

Skutki biologiczne oddziaływania ultradźwięków:

 • działanie przeciwbólowe
 • przyspieszenie procesów przemiany materii
 • rozluźnienie mięśni
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • hamowanie procesów zapalnych
 • hamowanie układu współczulnego
 • wpływ na enzymy ustrojowe
 • przyspiesza wchłanianie tkankowe
 • zwiększa rozciągliwość włókien kolagenowych
 • zwiększa ruchomość stawową

 • 1 ZABIEG - 10 ZŁ
Gdańsk, ul. Słonimskiego 5/64
(+48) 505 050 600
kontakt@physioandtherapy.pl

Współpracujemy z