Diadynamik

Powstają w wyniku prostowania prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Znanych jest 6 rodzajów prądów, które składają się z komponenty galwanicznej (prąd stały) i zmiennej (prąd sinusoidalnie zmienny). To powoduje, że wartość mocy impulsu nie spada do zera, tylko do minimalnej wartości prądu stałego. W związku z tym prądy te mają właściwości bodźcowe prądów impulsowych oraz właściwości prądu stałego o małym natężeniu. Poprzez kombinacje dwóch podstawowych prądów impulsowych o częstotliwości 50 i 100 Hz (DF i MF) w odpowiednich stosunkach czasowych, ich modulacje oraz przerywanie uzyskuje się 4 pozostałe rodzaje prądów; (CP, LP, RS, MM)

Działanie biologiczne prądów diadynamicznych:

 • Działanie przeciwbólowe - Wyraża się podwyższeniem progu odczuwania bólu; najsilniejsze działanie i przełamanie oporu skóry wykazuje prąd DF.
 • Wpływ na naczynia krwionośne - Powodują powstawanie w tkankach substancji mających właściwości rozszerzania naczyń krwionośnych Pobudzają włókna nerwowe układu autonomicznego odpowiedzialne za rozszerzenie naczyń. Wzmożenie aktywności naczynioruchowej i lepsze ukrwienie tkanek , usprawnianie procesów odżywiania i przemiany materii tkanek (leczenie obrzęków pourazowych oraz zaburzeń czucia obwodowego).
 • Wpływ na mięśnie szkieletowe - Prąd MF o częstotliwości 50 Hz powoduje wzmożenie napięcia mięśni, natomiast prąd DF o częstotliwości 100 Hz jego obniżenie. Naprzemienne stosowanie prądów wyżej wymienionych, które występują w prądach CP i LP, powodują niejako izometryczną ,,gimnastykę’’ mięśnia i daje to w efekcie jego przekrwienie i obniżenie napięcia (leczenie zespołów mięśniowych przebiegających ze wzmożonym napięciem mięśni). Do elektrostymulacji – czyli pobudzanie do skurczu mięśni szkieletowych, szczególnie przydatne są prądy RS i MM, które składają się z serii impulsów oddzielonych od siebie przerwami; w czasie oddziaływania impulsów uzyskuje się skurcz mięśnia, natomiast w czasie przerwy – jego rozluźnienie; prądy RS i MM są wykorzystywane do elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych;

WSKAZANIA

 • Zespoły bólowe przebiegające ze wzmożonym napięciem mięśni
 • Bóle ok. szyjnego odcina kręgosłupa, potylicy i pasa barkowego
 • Bóle pleców i kręgosłupa
 • Zespół rwy kulszowej
 • Nerwoból splotu barkowego
 • Nerwoból nerwu trójdzielnego
 • Rwa kulszowa w przebiegu choroby dyskowej Choroba Raynauda (wczesny okres owrzodzeń)
 • Migrena
 • Samorodna sinica kończyn
 • Zapalenie okołostawowe stawu ramiennego
 • Zapalenie okołostawowe stawu łokciowego
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Stany po urazach stawów i mięśni oraz ścięgien
 • Porażenie obwodowe nerwu twarzowego
 • Półpasiec
 • Odmroziny
 • Obrzęki na tle zaburzeń odżywczych

 • 1 ZABIEG - 10 ZŁ
 • 10 ZABIEGÓW - 80 ZŁ
Gdańsk, ul. Słonimskiego 5/64
(+48) 505 050 600
kontakt@physioandtherapy.pl

Współpracujemy z